Przejdź do treści
Obrazek ilustruje liczby 25 i 10 przedzielone ukośnikiem

25/10 Crowd Sourcing

(25/10 czerpanie z tłumu)

Szybko generuj i wybieraj najlepsze pomysły grupy, aby podjąć akcję (30 min)

Rzeczywistość jest jedynie powszechnie akceptowanym przeczuciem.

Lily Tomlin

Co daje nam ta struktura? Pomaga dużym grupom w tworzeniu i porządkowaniu odważnych pomysłów do działania, w 30 minut lub mniej! Korzystając z 25/10, można popularyzować oddolne innowacje dzięki naświetleniu pojawiających się wzorców. Choć jest to zabawna, szybka i nieformalna aktywność, pozwala wygenerować poważne, celne i śmiałe pomysły, a następnie wykorzystać mądrość całej grupy do zidentyfikowania najwyżej ocenionych dziesięciu z nich. Uwaga, można się zdziwić!

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Poproś uczestników, aby w sposób odważny i nieskrępowany spróbowali odkryć najlepsze ze swoich pomysłów, pytając: „Gdybyś był dziesięć razy odważniejszy, jaki śmiały pomysł byś zaproponował? Od których kroków byś zaczął?”.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Otwarta przestrzeń bez krzeseł i stołów  
 • Uczestnicy będą stali w sali oraz przemieszczali się po niej w sposób chaotyczny 
 • Kartki – po jednej na uczestnika

3. Aktywność uczestników 

 • Wszyscy są uwzględnieni i uczestniczą w tym samym czasie.
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • Samodzielnie, aby stworzyć odważny pomysł i pierwszy krok do jego realizacji, i zapisać go na kartce. Później w parach, aby wymienić się pomysłami.
 • Znowu samodzielnie, aby ocenić kartkę trzymaną w dłoni.
 • Na końcu całą grupą, aby podzielić się najlepiej ocenionymi pomysłami.

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Wyjaśnij proces: Najpierw każdy z uczestników zapisuje na kartce swój odważny pomysł i pierwszy krok do wprowadzenia go w życie. Następnie uczestnicy przemieszczają się po sali, jak najczęściej wymieniając się kartkami. Na tym etapie nie czytamy ich treści. Gdy zadzwoni dzwonek, ludzie zatrzymują się, dobierają w pary i wymieniają opiniami na temat zawartości kartek, które mają w rękach (można też skorzystać z opcji, w której ludzie po cichu czytają zawartość swoich kartek). Następnie uczestnicy indywidualnie oceniają pomysł i krok widniejący na kartce, i w skali od 1 do 5 przypisują mu ocenę po zewnętrznej stronie kartki. Ten krok to „Przeczytaj i oceń”. Na ustalony sygnał ludzie znowu wymieniają się kartkami, do czasu w którym ponownie usłyszą dzwonek i będzie miało miejsce kolejne „Przeczytaj i oceń”. Ten cykl powtarzany jest pięć razy. Po piątym „Przeczytaj i oceń” uczestnicy sumują oceny z kartki, którą trzymają w ostatniej rundzie. Na koniec, pomysły z dziesięcioma najwyższymi punktacjami są identyfikowane i prezentowane całej grupie. Czas na wyjaśnienie: 3 min
 • Zaprezentuj jedną wymianę wraz z oceną, używając przykładowej karteczki, aby rozwiać wątpliwości uczestników. Nie czytaj zawartości, jedynie przedstaw mechanikę ćwiczenia. Ten proces potrafi być dla niektórych mylący. Czas: 2 min
 • Poproś każdego z uczestników o zapisanie jednego odważnego pomysłu i pierwszego kroku w jego realizacji na kartce. Czas: 5 min
 • Przeprowadź pięć 3-minutowych wymian wraz z omówieniem i oceną pomysłów w trakcie (będzie słychać śmiech). Czas: 15 min
 • Poproś uczestników, aby podliczyli oceny na kartce, z którą zostali na koniec.
 • Znajdź najwyżej oceniane pomysły w całej grupie poprzez odliczanie. Zapytaj: „Kto ma 25?”. Poproś każdego zgłaszającego się uczestnika o przeczytanie na głos zawartości kartki. Pytaj dalej: „Kto ma 24?”, „Kto ma 23?”… Skończ, gdy najlepsze dziesięć pomysłów zostanie znalezionych i zaprezentowanych grupie. Czas: 5 min
 • Zakończ, pytając grupę: „Co zwróciło twoją uwagę w trakcie 25/10?”.

Co można zyskać?

 • Rozwinąć zdolność grupy do szybkiego korzystania z bardzo różnorodnych źródeł wiedzy. 
 • Uzyskać wyniki, które są bardziej prawdopodobne, bo zostały stworzone w przejrzysty sposób, bez ingerencji osób trzecich i porad z zewnątrz.
 • Wytworzyć synergię różnych poglądów, budując spójność grupy.
 • Zachęcić początkujących innowatorów do odważnego myślenia i natychmiastowego tworzenia praktycznych pierwszych kroków i możliwych do przetestowania hipotez.
 • Stworzyć grunt dla dobrych pomysłów i ukierunkowanych eksperymentów.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Niektóre wyniki mogą być niepoprawne. Jeśli na koniec uczestnik ma kartkę z większą lub mniejszą liczbą ocen niż pięć, poproś go o wyciągnięcie średniej wyników i pomnożenie jej przez pięć.
 • Poproś grupę, aby wybrała jeden odważny pomysł i pierwsze kroki, omówcie je, aby zostały wyjaśnione szczegółowo i bardziej przekonująco.
 • Zaproponuj totalnie zabawną ale przejrzystą skalę ocen, na przykład: 1 = Nie moja para kaloszy, 5 = Coś fantastycznego. Grupa musi zrozumieć system ocen i zgodzić się z nim, jeśli ma być on wykorzystywany do podejmowania decyzji.
 • Rozpoczynając i demonstrując jedną interakcję wymiany i zdobywania punktów, nie spiesz się i poproś o opinię, szczególnie jeśli masz do czynienia z dużą grupą.
 • Aby utrudnić podglądanie wyników z wcześniejszych rund, zakryj drugą stronę kartką samoprzylepną.
 • Umieść wszystkie kartki na ścianie lub na tablicy, z najwyżej punktowanymi pomysłami na górze.

Modyfikacje struktury

 • Użyj najwyżej punktowanych dziesięciu pomysłów jako bazy do opracowania planu działania lub do użycia struktury Open Space Technology.
 • Nadaj większą wagę punktacji pomysłów lub eksperymentów, które posiadają możliwe do przetestowania hipotezy. „Jakie dowody wskażą na to, że twój pomysł zadziałał? Jak przetestujesz swój pomysł?”.
 • Wykonaj drugą rundę 25/10, która obejmuje osoby spoza aktualnej grupy (aka Cloud Sourcing!).
 • Zaczynaj i kończ spotkania, używając 25/10.
 • Ułóż dziesięć najwyżej ocenianych pomysłów w strukturach Agreement-Certainty Matrix lub Ecocycle Planning.
 • Zamiast prosić o odważne pomysły, zapytaj: „Gdybyś mógł podjąć jedną decyzję, która powstrzymuje cię od działania, co by to było? Jaki jest twój pierwszy krok, aby to zrobić?”.
 • Zamiast pytać o odważne pomysły, zapytaj: „Jakiej odważnej rozmowy nie prowadzisz? Jaki pierwszy krok pozwoli ci nabrać odwagi?”.
 • Zamiast pytać o odważne pomysły, zapytaj: „Jak myślisz, co może się wydarzyć w przyszłości? Jaki pierwszy krok możesz zrobić już teraz, aby przechylić szalę w tym kierunku?”.

Przykłady zastosowań

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza oraz Keitha McCandlessa. Zainspirowane improwizatorami, w tym Keithem Johnstonem.

Materiały dodatkowe

Powyżej: Wyniki struktury 25/10. Warsztaty w Japonii

Poniżej: Uczestnik umieszcza na tablicy najwyżej oceniane odważne pomysły. Warsztaty we Włoszech