Przejdź do treści
Dwie chmurki z wypowiedziami nachodzą na siebie tworząc w miejscu przecięcia wykrzyknik

Appreciative Interviews, AI

(Pozytywne wywiady)

Odkryj fundamenty sukcesu i zbuduj na nich kolejne osiągnięcia (60 min)

Co daje nam ta struktura? W mniej niż godzinę dowolnie duża grupa może wygenerować listę kryteriów koniecznych do osiągnięcia sukcesu. Poprzez ujawnianie „ukrytych” historii sukcesu struktura zachęca do pozytywnego myślenia i spontanicznego zrywu do działania. Jest to możliwe dzięki poszukiwaniu tego, co już zadziałało, oraz identyfikowaniu czynników sukcesu. Uczestnicy dodają sobie energii do działania, dzieląc się historiami sukcesu, zamiast prowadzić zwyczajowe przygnębiające rozmowy o problemach. Historie z życia wzięte są dowodem potwierdzającym oddolne rozwiązania. Służą jako obiecujące pierwowzory i dobre praktyki, zapewniając dane pozwalające identyfikować wzorce sukcesu. Ponadto, Appreciative Interviews pomagają odwrócić tendencję wielu organizacji z przeceniania wsparcia finansowego i technicznego na rzecz większego doceniania działań społecznych, które przynoszą realne korzyści.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Poproś uczestników: „Pracując w parach, opowiedz historię kiedy pracowałeś z innymi ludźmi, i jesteś dumny z tego, co osiągnęliście. Jaka to historia i co umożliwiło sukces? Najlepiej utwórz parę z kimś, kogo nie znasz dobrze.”.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Nielimitowana liczba uczestników
 • Krzesła ustawione tak, aby umożliwić rozmowę w parach, stoły nie są potrzebne.
 • Kartki papieru do indywidualnych notatek uczestników
 • Flipchart do zapisywania historii i czynników sukcesu

3. Aktywność uczestników 

 • Każdy jest włączony w dyskusję.
 • Każdy ma ten sam czas i możliwość wniesienia swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • Najpierw w parach, później w grupach czteroosobowych
 • Zachęcaj do tworzenia grup o różnorodnym składzie.

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Przedstaw instrukcję „krok po kroku” i określ temat lub rodzaj historii, które mają opowiedzieć uczestnicy. Czas: 3 min
 • W parach uczestnicy na zmianę (7-10 minut na osobę) przeprowadzają wywiad i opowiadają swoją historię sukcesu, zwracając uwagę na to, co umożliwiło sukces. Czas:15-20 min
 • W grupach czteroosobowych każdy uczestnik opowiada historię swojego rozmówcy z pary. Poproś uczestników o wyłapywanie wzorców w warunkach sprzyjających sukcesom, i zapisywanie ich na kartce. Czas: 15 min
 • Poproś wszystkie grupy o prezentację spostrzeżeń i wzorców, i zapisz je na flipcharcie. Podsumuj, jeśli jest taka potrzeba. Czas: 10-15 min
 • Zapytaj: „Jak inwestujemy w warunki sprzyjające sukcesowi?” i „Jakie widzisz możliwości zrobienia jeszcze więcej?”. Użyj struktury 1-2-4-All do znalezienia odpowiedzi na te pytania. Czas: 10 min

Powyżej: Wykorzystanie struktury Appreciative Interviews. Warsztaty w Peru

Co można zyskać?

 • Wyzwolić konstruktywną energię, zaczynając od pozytywnej nuty.
 • Zdobyć i rozpowszechnić ukrytą wiedzę o pozytywnych doświadczeniach „z życia”.
 • Pokazać całej grupie jednocześnie ścieżkę do osiągnięcia sukcesu.
 • Oczekując pozytywnych zachowań, sprzyjasz ich spełnianiu (Efekt Pigmaliona).
 • Zapoczątkować wzajemne uczenie się, wzajemny szacunek oraz budowanie społeczności.
 • Pozwolić na badanie złożonych i zagmatwanych problemów.
 • Utworzyć nową ekscytującą narrację grupową, np. „Patrzcie, jak wychodzimy z chaosu!”
 • Powtarzanie wywiadów w krótkich cyklach może prowadzić do pozytywnych odchyleń od normy a przez to do innowacji i niesztampowych rozwiązań.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Przekształć niemoc i negatywne myśli wokół tematu dzięki pytaniu: „Kiedy to było, kiedy nam się udało, choćby w skromny sposób?”.
 • Zacznij od: „Opowiedz mi historię o czasie, w którym….”.
 • Poproś uczestników o nadanie tytułu historii swojego rozmówcy z pary.
 • Zaproś uczestników do dodatkowych wywiadów w innych parach przed budowaniem wzorców.
 • Poproś uczestników, aby zwracali uwagę na to, kiedy formułują opinię (co jest dobre, a co złe) lub pomysł o tym, jak mogą pomóc swojemu rozmówcy, a następnie powstrzymaj ich od dawania rad.
 • Udostępnij wszystkim historie i wzorce.
 • Dowiedz się więcej od praktyków tej struktury na stronie: https://appreciativeinquiry.champlain.edu (materiał w języku angielskim – przyp. tłum.).

Modyfikacje struktury

 • Przedstaw graficznie na dużej ścianie tytuły historii oraz ich warunki i atrybuty sukcesu.
 • Napisz i opublikuj kilka najbardziej inspirujących historii.
 • Wyciągaj na światło dzienne historie, które pomogą uczestnikom dostrzec różnicę między małą zmianą zachowania a znaczącą zmianą na poziomie wartości lub zmianą w alokacji zasobów, lub obu. Podaj przykład.
 • Śledź, jak wzbogacane szczegółami historie zaczynają ożywiać wizję grupy.
 • Możliwe są grupy 8-osobowe zamiast 4-osobowych.
 • Kontynuuj strukturą Min Specs do określenia tego, co jest bezwzględnie konieczne oraz tego, co jest całkowicie niedopuszczalne, aby osiągnąć sukces.

Przykłady zastosowań

 • Dla zwiększenia koncentracji na kliencie dzięki „historiom, w których miała miejsce kreatywna i pozytywna interakcja z klientem”.
 • Do rewizji kursów akademickich dzięki „historiom, gdy kurs lub doświadczenie edukacyjne miały głęboki wpływ na czyjeś życie”.
 • Do naprawienia relacji między lekarzem a pacjentem dzięki „historiom, gdy odpowiedzialność za popełnienie błędu medycznego była otwarcie wzięta na siebie”.
 • Do budowania zaufania i podniesienia morale w organizacji pozarządowej dzięki „historiom zza biurka, w których doświadczono poczucia solidarności, jakie zwykle ma się podczas pracy »w terenie«”. Co się do tego przyczyniło?
 • Do wyjścia poza inicjatywę transformacyjną dzięki „historiom pierwszych sukcesów w warunkach rzeczywistych, które mogą pokierować naszą strategią na następne dwa lata”.

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Zaadaptowane od profesora Davida Cooperridera z Case Western Reserve University oraz konsultanta dr. Tony’ego Suchmana.

Materiały dodatkowe

Powyżej: Ściana wyklejona ilustracjami atrybutów i warunków sprzyjających sukcesowi w prezentowanych historiach