Przejdź do treści
Obrazek ukazujący krzesło umieszczone na narysowanej na podłodze spirali

Celebrity Interview

(Wywiad z gwiazdą)

Udostępnij doświadczenie liderów i ekspertów osobom bezpośrednio zaangażowanym w problem (35-60 min)

Co daje nam ta struktura? Umożliwia dużej grupie połączenie się z liderem lub ekspertem (tytułową gwiazdą) w celu zademonstrowania sposobu, w jaki ta osoba radzi sobie z rozwiązywaniem danego problemu. Dobrze zaprojektowany wywiad pomoże zamienić nudną prezentację w osobistą, angażującą historię bogatą w wiedzę i ujawniającą pełnię towarzyszącego jej racjonalnego, emocjonalnego oraz etycznego/moralnego kontekstu. Korzystając z płynącej z wywiadu inspiracji i pobudzenia wyobraźni, spotkanie można wykorzystać jako zaproszenie lub zachętę do podjęcia spójnych działań.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zaproś gwiazdę do udzielenia wywiadu. Zastąpi to zwyczajową, formalną prezentację lub przemówienie serią wnikliwych pytań w formacie luźnego talk-show.
 • Zaproś uczestników do wysłuchania gościa i dostrzeżenia w nim zwykłego człowieka. Grupa powinna wspólnie przygotować pytania, które chce mu zadać.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Prowadzący wywiad wraz z zaproszoną gwiazdą znajdują się z przodu sali, aby grupa mogła ich dobrze widzieć i słyszeć (zalecane są przypinane mikrofony, krzesła barowe lub wygodne fotele).
 • Dowolna liczba uczestników znajdująca się w przestrzeni umożliwiającej swobodną obserwację i możliwość późniejszego utworzenia grup (może być układ teatralny)
 • Niewielkie kartki do zapisania pytań przygotowanych przez grupę w formacie 1-2-4 (modyfikacja struktury 1-2-4-Allprzyp. tłum.)

3. Aktywność uczestników 

 • Część pierwsza, wywiad: wszyscy mają równe szanse, aby wysłuchać gościa.
 • Część druga, pytania: wszyscy mają równe szanse, aby zaangażować się we wspólne tworzenie pytań.

4. Podział na grupy 

 • W wywiadzie uczestniczy cała grupa.
 • Pojedyncze osoby, pary, małe grupy przygotowują pytania z wykorzystaniem formatu 1-2-4.

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Prowadzący wywiad wita się i przedstawia gwiazdę oraz temat, który będzie omawiany. Czas: 3 min
 • Prowadzący zadaje pytania, których można by się w takich okolicznościach spodziewać (zasadne są zarówno pytania z dozą humoru, jak i te w pełni poważne). Czas: 15-30 min
 • Prowadzący zaprasza uczestników do tworzenia dodatkowych pytań, wykorzystując format 1-2-4 jako podstawę do rozmów. Prosi, by widownia notowała pytania na niewielkiego formatu kartkach. Czas: 5-10 min
 • Wykorzystując otrzymane od uczestników kartki i wyszukując powtarzające się w nich pomysły, prowadzący zadaje kolejne pytania osobie udzielającej wywiad.
 • Prowadzący podsumowuje wywiad i dziękuje przybyłemu gościowi.

Co można zyskać?

 • Stworzyć lub umocnić więź między ekspertem lub liderem a publicznością.
 • Nadać problemowi więcej treści i głębi.
 • Uniknąć nudnych wykładów i prezentacji PowerPoint.
 • Zaangażować każdego uczestnika w tworzenie pytań, które mogą posłużyć do pogłębiania tematu.
 • Skierować uwagę na człowieka postrzeganego do tej pory głównie przez pryzmat jego stanowiska lub obszaru ekspertyzy.
 • Pobudzić do życia wielkie koncepcje, wykorzystując historie pojawiające się w wywiadzie.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Sprawdzoną sekwencją otwierających pytań jest: „Co na początku zainspirowało cię w tej pracy? Co jest dla ciebie wyzwaniem? Co pozwala ci kontynuować pracę? Jak myślisz, czego możemy w tej pracy doświadczyć?”.
 • Przygotuj gwiazdę przed wywiadem, pokaż jej wcześniej swoje pytania.
 • Jeżeli to możliwe, przed rozpoczęciem wywiadu prześlij uczestnikom materiały opisujące kontekst wydarzenia.
 • Nie dopuść do tego, by wprowadzenie miało charakter wykładu.
 • Pytania do gwiazdy nie powinny być trywialne i zbyt proste.
 • Prowadzący powinien konsekwentnie dopytywać o historie i szczegóły dotyczące poruszanych tematów.
 • Prowadzący może zapytać: „Dlaczego _____ jest ważne dla CIEBIE (w przeciwieństwie do organizacji czy też systemu)?”.

Modyfikacje struktury

 • Korzystaj z żartobliwych tekstów ze znanych programów talk-show, takich jak „Oprah”, „Stephen Colbert” czy też innego swojego ulubionego prowadzącego.
 • Prowadzący może przed wywiadem zbadać potrzeby publiczności, pytając: „Czego chcielibyście się dowiedzieć, o co boicie się zapytać?” lub „Czego najbardziej chcecie się o tej osobie (lub jej pracy) dowiedzieć?”.
 • Użyj wzorca wspomagającego opowiadanie historii (np. monomitu), by nadać wywiadowi strukturę.
 • Podczas dyskusji nad strategiami sięgnij w głąb potencjalnych wyzwań, pytając: „Co takiego dzieje się wokół, co wymaga kreatywnej adaptacji? Co się stanie, jeżeli nic nie zrobimy? Mając na uwadze nasz cel, co takiego możemy zrobić już teraz? Jeżeli nasze strategie ległyby w gruzach, które ich elementy przywrócilibyście dzisiaj do życia?”.
 • Wykorzystaj w pracy zdalnej. Prowadź wywiad z wykorzystaniem głosu/obrazu, podczas gdy uczestnicy tworzą pytania w parach i grupach. Udostępnijcie najpopularniejsze pytania w oknie czata, aby każdy mógł je widzieć.
 • Połącz ze strukturami User Experience Fishbowl, Open Space Technology, Discovery & Action Dialogue oraz What I Need From You.

Przykłady zastosowań

 • Dla lidera lub grupy liderów, w celu rozpoczęcia nowej inicjatywy
 • By przywitać i poznać nowego lidera, który dołącza do organizacji.
 • By nadać osobisty charakter i pogłębić zrozumienie pracy wykonywanej przez eksperta.
 • Dla podsumowania doświadczeń kilku uczestników ważnego wydarzenia
 • Jako alternatywę dla prezentacji studium przypadku, w której prowadzący wywiad pomaga ożywić historię i kontekst ukryty za analizą.

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Zainspirowane wyjątkowo żartobliwymi improwizatorami z Wenezueli.

Materiały dodatkowe

Obrazek ukazujący krzesło umieszczone na narysowanej na podłodze spirali

Poniżej: Celebrity Interview. Warsztaty w Paryżu. CEO i dyrektor działu biznesowego uruchamiają nowy projekt. Publiczność zadaje im „politycznie niepoprawne” pytania, na które chce znać odpowiedź. „Czym różni się to od wszystkich inicjatyw, które już dawno upadły?”, „Czy będziecie towarzyszyć tym, którzy jako pierwsi wezmą udział w tym eksperymencie… szczególnie jeżeli się on nie powiedzie?”, „Jaka jest WASZA motywacja stojąca za tym pomysłem?” oraz „Gdzie w tym wszystkim są pieniądze?”. Taka forma wywiadu nie tylko pomaga odkryć karty, ale również zapewnia zdrową dawkę humoru. Wybierz swój ulubiony format talk-show (wraz z personą prowadzącego), aby uatrakcyjnić interakcje.