Przejdź do treści
Ikona obrazująca filiżankę kawy z mlekiem, od której bije pozytywna energia

Conversation Café

(Rozmowy przy kawie)

Zaangażuj wszystkich w analizę trudnych kwestii (35-60 min)

Co daje nam ta struktura? Pozwala na zaangażowanie dowolnej liczby osób w analizę złożonych zagadnień i stworzenie gruntu dla nowych strategii. Conversation Café umożliwiają prowadzenie spokojnych i głębokich konwersacji, podczas których uczestnicy mniej się kłócą, a więcej słuchają. Siedząc w okręgu, z prostym zestawem reguł i wykorzystaniem Gadającego Przedmiotu (obiekt wspomagający rozmowę – przyp. tłum.), małe grupy przechodzą przez kolejne rundy dialogu, minimalizując opcję wystąpienia bezproduktywnego konfliktu. Gdy grupa osiągnie pełne zrozumienie omawianego zagadnienia, uwolni swój potencjał do podjęcia nowych działań.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zaproś wszystkich uczestników, aby zebrali się w małych grupach, wzajemnie wysłuchali i wspólnie zastanowili nad rozwiązaniem problemu.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Nieograniczona liczba grup, od 5 do 7 krzeseł ustawionych wokół małych stołów
 • Gadający Przedmiot (np. patyk, kamień, dowolny zabawny przedmiot) 
 • Markery i jedna albo dwie kartki papieru na każdym ze stołów (flipchart) (opcjonalnie)

3. Aktywność uczestników 

 • Wszyscy w grupie są zaangażowani.
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • Wymieszane, różnorodne grupy od 5 do 7 uczestników

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Zdefiniuj temat rozmowy, np. w formie pytania, na które grupy będą szukać odpowiedzi.
 • Poinformuj zebranych, że odbędą się cztery rundy konwersacji i każda grupa będzie pracowała w tym samym czasie. Pierwsze dwie rundy odbędą się z wykorzystaniem Gadającego Przedmiotu, trzecia będzie otwartą dyskusją, i czwarta ponownie z użyciem Gadającego Przedmiotu. Podaj informację o długości każdej z rund.
 • Rozdaj Gadające Przedmioty.
 • Zaprezentuj sześć postanowień Conversation Café (Zobacz: „Materiały dodatkowe”).
 • Grupy, spośród swoich członków, wybierają osobę, która będzie pełniła rolę gospodarza. Gospodarz bierze normalny udział w dyskusji, ale powinien również delikatnie zwracać uwagę w przypadku naruszenia sześciu wspomnianych postanowień, np. przedłużającej się wypowiedzi jednego z uczestników.
 • Pierwsza runda z użyciem Gadającego Przedmiotu: Każdy uczestnik dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami na temat danego problemu – co myśli, czuje lub robi w związku z zadanym tematem. Czas: 1 minuta na osobę
 • Druga runda z użyciem Gadającego Przedmiotu: Po wysłuchaniu pozostałych uczestników w rundzie pierwszej, każda osoba dzieli się swoimi przemyśleniami. Czas: 1 minuta na osobę
 • Trzecia runda: Grupy prowadzą otwartą dyskusję na temat danego zagadnienia (z opcjonalnym zastosowaniem Gadającego Przedmiotu). Czas: 20-40 min
 • Czwarta runda z użyciem Gadającego Przedmiotu: Każdy uczestnik podsumowuje swoje przemyślenia na temat danego tematu. Czas: 1 minuta na osobę

Co można zyskać?

 • Przyswoić złożoną, trudną lub uciążliwą sytuację i przygotować grunt dla znalezienia rozwiązania.
 • Wygenerować pomysły i dynamikę wspierające innowację.
 • Zrozumieć procesy dochodzenia ludzi do różnych pomysłów i przyjmowania różnych perspektyw.
 • Uniknąć dyskusji opartych na braku zrozumienia.
 • Zbudować zaufanie i zmniejszyć lęk, dając możliwość oczyszczenia się z frustracji.
 • Docenić dwa oblicza rozmowy: zarówno mówienie, jak i słuchanie.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Zawsze, kiedy to możliwe, korzystaj z Gadającego Przedmiotu – to naprawdę robi różnicę.
 • Poproś uczestników lub gospodarzy o przeczytanie w grupach sześciu postanowień, zanim przystąpią do pierwszej rundy.
 • Nie dyktuj akcji. Nic nie powinno wskazywać na to, że rozmowa ma prowadzić do jakichkolwiek działań.
 • Zapewnij luźną atmosferę spotkania, zachęcając każdego do zaangażowania się, ale pozostaw przestrzeń na otwartą i spontaniczną dyskusję.
 • Użyj Wicked Questions, aby pogłębić konwersację.
 • Jeżeli pojawi się jakiś problem, zapytaj: „Czy trzymamy się naszych postanowień?”.
 • Zachęcaj ludzi, aby dzielili się swoimi przemyśleniami.
 • Zachęcaj milczące osoby do wypowiadania się.
 • Wybierz Gadające Przedmioty, które mogą mieć symboliczne znaczenie dla uczestników.
 • Zachęcaj, aby grupy rysowały lub spisywały ciekawe spostrzeżenia na kartkach flipchart.
 • Dowiedz się więcej od Vicki Robin i znajomych, którzy stworzyli Conversation Café jako narzędzie dla różnych społeczności. Zobacz: http://conversationcafe.org (materiał w języku angielskim – przyp. tłum.).

Modyfikacje struktury

 • Wszyscy uczestnicy co 20 minut mogą zmienić grupę, pod warunkiem że przy danym stole pozostanie jedna osoba z poprzedniej dyskusji, tak jak proponuje World-Café.
 • Połącz ćwiczenie z rysowaniem. Na każdym ze stołów umieść kartkę flipchart i poproś uczestników, aby spisywali swoje pomysły. Zachęcaj do rysowania i wyjścia poza schematy.
 • Aby przekuć pomysły w działania, połącz ćwiczenie z takimi strukturami jak: What, So What, Now What?, 15% Solutions, Design StoryBoards, User Experience Fishbowl czy Open Space Technology.

Przykłady zastosowań

 • Do odnalezienia się w nowej sytuacji lub do otrząśnięcia się po szoku związanym z poważnymi problemami na rynku lub w otaczającym środowisku (po raz pierwszy użyte w Stanach Zjednoczonych po atakach terrorystycznych 11 września 2001)
 • Do zbadania nowego tematu lub trendu, który wydaje się mało zrozumiały.
 • Do analizy tematu wzbudzającego silne emocje
 • Do poczynienia refleksji po gruntownej zmianie: Co oznacza ta zmiana? Jakie założenia możemy poczynić? Jakie wnioski wydają się zasadne? W co teraz mamy wierzyć?

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Inspirowane pracą Vicki Robin i Susan Partnow, autorek Rozmów przy kawie (ang. Conversation Cafés przyp. tłum.).

Powyżej: Zabawny Gadający Przedmiot ułatwia aktywne słuchanie. Warsztaty w Paryżu

Materiały dodatkowe

Poniżej: Materiały przydatne w zastosowaniu Conversation Café