Przejdź do treści

Czym są Liberating Structures?

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie nie czują się zaangażowani w spotkania? Może mieliście okazję frustrować się z powodu braku reakcji na waszą, jakże ważną, prezentację? Może zdarzyło się wam spędzić szkolenie na przeglądaniu ciekawostek społecznościowych, bo mimo iż bardzo próbowaliście się skupić, było po prostu nudno? Istnieje spore prawdopodobieństwo, że powodem tego bezproduktywnie spędzonego czasu były równie bezproduktywne struktury spotkań, w których wy lub wasi współpracownicy zostaliście „umieszczeni”. W popularnych i dominujących w naszej przestrzeni społecznej jednostronnych prezentacjach, otwartych dyskusjach czy nawet klasycznych „burzach mózgów” kryją się pułapki odbierające nam energię i entuzjazm.

Inaczej poczuje się uczestnik zaproszony do rozmowy i zachęcony do wypowiedzenia się, inaczej osoba zakrzyczana lub zmuszona do odpowiedzi. Innej wartości dostarczy spotkanie, na którym zaczerpniemy mądrości od każdego uczestnika, innej takie, gdzie wypowiedzą się tylko uprawomocnieni eksperci. Czy jest prosty sposób, by zerwać ze status quo tak mocno zakorzenionym w naszej przestrzeni społecznych interakcji?

Na ratunek przychodzą nam Liberating Structures.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem.

Z mądrości konfucjańskich

Liberating Structures autorstwa Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa to propozycja zmiany podejścia do grupowych interakcji. To tworzenie ram, które mają wyzwalać, a nie krępować. Gdy mówimy o strukturach, mamy na myśli wszelkie możliwe warunki dotyczące danego wydarzenia. Konfiguracja grup roboczych, sposób wchodzenia w interakcję, forma prezentacji zadania czy nawet ustawienie krzeseł – wszystko to ma znaczenie. Gdy mówimy o wyzwoleniu, myślimy o wzroście poczucia własności, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za produkt, ideę. Mówimy o zachęcaniu do udziału i wyrównywaniu szans uczestników.

Kolaż zdjęć pokazujący wiele grup osób zaangażowanych w rozmowy i współpracę

Liberating Structures to 33 propozycje na to, jak zaangażować grupę w drodze do celu. Każda struktura ma inny cel i daje inne możliwości. Niektóre pomagają wymieniać się opiniami czy radami, inne wspierają odkrywanie sensu pracy czy też rozwiązywanie trudnych problemów. Każda struktura została przez autorów dokładnie opisana i zawiera instrukcję pomagającą w skorzystaniu z niej. Każdej przypisano cel, potencjalne korzyści, pożyteczne wariacje, jak i przykłady zastosowań. Liberating Structures to 33 konkretne narzędzia do całkowitej zmiany sposobu pracy w grupie, wiedzione ideą: „zmień strukturę, zmienisz kulturę”.