Przejdź do treści
Obrazek ukazujący treść wypowiedzi zawartą w sercu

Heard, Seen, Respected, HSR

(Usłyszani, dostrzeżeni, uszanowani)

Praktykuj ze znajomymi uważne słuchanie i empatię (35 min)

Empatia przełamuje bariery, umożliwiając działanie z uwzględnieniem innych osób. Tworzy moc poprzez partnerstwo i współtworzenie, rozwiązując to, co wydaje się pogmatwane i związane.

– Dominic Barter

Co daje nam ta struktura? Wspiera empatyczną zdolność uczestników do „chodzenia w butach innych osób”. W wielu sytuacjach nie ma szybkich odpowiedzi ani jasnych rozwiązań. Rozpoznanie tych sytuacji i empatyczna reakcja może pozytywnie wpłynąć na kulturę grupy oraz zaufanie pomiędzy jej członkami. HSR pomaga uczestnikom uczyć się reagowania w sposób, który nie stanowi nadmiernej obietnicy ani kontroli. Pomaga zauważać niepożądane wzorce i współpracować nad przejściem do efektywnych interakcji. Uczestnicy doświadczają większego współczucia i wynikających z tego korzyści.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Poproś uczestników, aby opowiedzieli partnerowi historię o czasie, w którym czuli, że nie zostali usłyszani, dostrzeżeni albo uszanowani.
 • Poproś słuchaczy, aby nie wprowadzali żadnych zakłóceń poza: „Co jeszcze?” lub „Co dalej?”.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Krzesła naprzeciw siebie, w małej odległości, aby uczestnicy stykali się kolanami lub siedzieli kolanami naprzemiennie.
 • Bez stołów

3. Aktywność uczestników 

 • Każdy ma tyle samo czasu na wejście w każdą z ról w poszczególnych rundach: jako mówiący oraz słuchacz.

4. Podział na grupy 

 • W parach, do opowiadania
 • W czwórkach, na refleksję nad tym, co się wydarzyło.

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Przedstaw cel HSR: ćwiczyć słuchanie, nie próbując niczego naprawiać ani osądzać. Czas: 3 min
 • Uczestnicy łączą się w pary. 
 • Każda osoba w parze ma 7 minut na podzielenie się historią o tym, kiedy nie była usłyszana, dostrzeżona lub uszanowana. W tym czasie druga osoba słucha. Czas: 15 min
 • W parach uczestnicy dzielą się doświadczeniami ze słuchania i opowiadania: „Jak to było opowiadać swoją historię?”, „Jak to było słuchać czyjejś historii?”. Czas: 5 min
 • Pary łączą się w czwórki. 
 • W czwórkach uczestnicy dzielą się refleksjami z pomocą formatu 1-2-4 (modyfikacja struktury 1-2-4-All przyp. tłum.), pytając: „Jakie wzorce ujawniły się w opowieściach? Które z nich były mniej a które bardziej istotne?”. Czas: 5 min
 • Całą grupą uczestnicy zastanawiają się nad pytaniami: „W jaki sposób można zastosować HSR, aby sprostać wyzwaniom ujawnionym przez wzorce? Jakich innych struktur wyzwalających można użyć?”. Czas: 5 min

Co można zyskać?

 • Ujawnić, jak często ludzie nie czują się słyszani, dostrzegani lub szanowani.
 • Ujawnić, jak często ludzie sprawiają, że ​​inni nie czują się słyszani, dostrzegani lub szanowani.
 • Poprawić słuchanie, zgranie i empatię wśród członków grupy.
 • Zauważyć, jak wiele można osiągnąć, słuchając.
 • Bardziej polegać na sobie w obliczu skomplikowanych lub nowych sytuacji.
 • Umożliwić katharsis i leczenie po napiętych związkach.
 • Pomóc menedżerom w rozpoznaniu, kiedy słuchanie jest bardziej skuteczne niż próba rozwiązania problemu.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Powiedz: „Niech zacznie osoba, która jako pierwsza w parze będzie gotowa. Pierwsza historia, która przychodzi na myśl, jest często najlepsza”.
 • Zabezpiecz się, mówiąc: „Być może nie będziesz chciał wybrać najbardziej bolesnej historii, jaka przychodzi ci do głowy”.
 • Zabezpiecz się, mówiąc: „Chroń uważnie prywatność mówiącego. Zapytaj, jakie części wypowiedzi możesz udostępnić innym”.
 • Zasugeruj: „Gdy jesteś słuchaczem, zorientuj się, kiedy formułujesz osąd (o tym, co jest dobre a co złe) lub kiedy masz pomysł jak pomóc, a następnie powstrzymaj się od dawania rady”.

Modyfikacje struktury

Przykłady zastosowań

 • Na regularne spotkania, w celu poprawy jakości słuchania i wzajemnego dostrajania się
 • W przypadku okresów przejściowych, w których niemożliwe jest dotarcie do odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości (np. integracja po fuzji, zakłócenia rynku, wstrząsy społeczne) i potrzebne jest empatyczne słuchanie.
 • Gdy osoby lub grupy poniosły stratę i chcą podzielić się swoim smutkiem lub swoją rozpaczą.
 • Aby poprawić relacje raportowania „jeden na jeden” w organizacji (obustronnie góra dół).

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Zainspirowane praktykami „Seeds of Compassion” oraz konsultantem Markiem Jonesem.

Materiały dodatkowe

Poniżej: Materiały prezentacyjne używane do wprowadzenia HSR