Przejdź do treści

Impromptu Networking

(Improwizowany networking)

Przedstaw swój problem i oczekiwania oraz szybko nawiąż nowe znajomości (20 min)

Co daje nam ta struktura? Pomaga grupie skoncentrować się na problemach, jakie ta chce rozwiązać, bazując na niewyczerpanych pokładach ciekawości i ludzkich talentów. Jeśli struktura jest użyta na początku sesji, pozwala zaangażować uczestników na cały czas spotkania. W 20 minut, dzięki angażującym pytaniom, uczestnicy tworzą luźne, acz solidne znajomości. Każdy przyczynia się do kształtowania sposobu pracy poprzez wspólne dostrzeganie wzorców i odkrywanie oddolnych rozwiązań.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zapytaj: „Z jakim dużym wyzwaniem przychodzisz na to spotkanie? Co masz nadzieję uzyskać, a co dać od siebie tej grupie lub społeczności?”.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Otwarta przestrzeń bez barier, aby uczestnicy mogli stać w parach i swobodnie poruszać się, szukając rozmówców.

3. Aktywność uczestników 

 • Wszyscy jednocześnie, w tych samych ramach czasowych (bez względu na liczbę uczestników)
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • W parach
 • Zachęć uczestników do poznawania nowych osób lub ludzi w grupach/specjalizacjach innych niż ich własne.

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Każda osoba ma 2 minuty, aby odpowiedzieć na pytania rozmówcy, w sumie 4-5 minut na rundę. Ten sam schemat we wszystkich rundach.
 • Trzy rundy

Co można zyskać?

 • Natychmiast zaktywizować każdego uczestnika, pod warunkiem że pytania są angażujące.
 • Zachęcić do większego zaangażowania wobec wyzwań.
 • Pogłębiać opowieści wraz z każdą kolejną rundą.
 • Pomóc rozruszać się nieśmiałym uczestnikom.
 • Potwierdzić indywidualny wkład w rozwiązania.
 • Podkreślić siłę luźnych nowych znajomości.
 • Zasugerować, że małe rzeczy mogą mieć duże znaczenie.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Użyj jednego pytania o temat, z którym się borykasz, i jednego pytania, które zachęca do obopólnej wymiany doświadczeń.
 • Zadawaj pytania, które zachęcą uczestników do kształtowania kierunku współpracy.
 • Używaj Impromptu Networking przed rozpoczęciem spotkań i konferencji.
 • Używaj dzwonków (np. tingsha), aby pomóc uczestnikom przejść z pierwszej do drugiej i do trzeciej rundy.
 • Zadawaj pytania otwarte, ale nie nazbyt szerokie.
 • Poproś o traktowanie gry serio.
 • Przeprowadź trzy rundy, nie dwie ani jedną.
 • Jeśli zdecydujecie się udostępnić wyniki, róbcie to ostrożnie, z zachowaniem poufności.

Modyfikacje struktury

 • Eksperymentuj z różnymi pytaniami: „Jaki problem próbujesz rozwiązać?”, „Które wyzwanie utrzymuje się po naszym poprzednim spotkaniu?”, „Jakie podejrzenie próbujesz potwierdzić?”.
 • Zabierz grupę poza ustalone miejsce spotkania, zwiększy to czynnik zabawy.
 • Połącz ze strukturą Social Network Webbing.
 • Poproś uczestników, aby opracowali prosty plan następnych działań, korzystając ze struktury 15% Solutions.
 • Przyspiesz, w zależności od harmonogramu.
 • Wypróbuj sprytną wariację nazwaną „Liquid Courage” opracowaną przez Jamie Owens (założycielkę „More Than An Option, Inc.”) i Keitha McCandlessa. Poproś każdą osobę w parze o dokończenie tych zdań w minutę lub mniej: Gdyby tylko…; Zmusili mnie do…; Muszę…; …tak już jest; Gdyby oni…, to mógłbym…!.

Przykłady zastosowań

 • Aby nawiązać głębsze znajomości w pierwszym dniu zajęć, profesorowie na uczelniach  zapytali swoich uczniów: „Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zajęciach? Czego chcesz się nauczyć i co masz do zaoferowania członkom tej grupy?”.
 • W celu szybkiego rozpoczęcia interdyscyplinarnej sesji edukacyjnej Tim Jaasko-Fisher wykorzystał Impromptu Networking do pracy z sędziami, prawnikami, urzędnikami i pracownikami socjalnymi. Przeczytaj historię Tima „Fixing a Broken Child Welfare System” w trzecim rozdziale książki The Surprising Power of Liberating Structures: Simple Rules to Unleash A Culture of Innovation (H. Lipmanowicz, K. McCandless).
 • Do połączenia odległych sobie innowatorów i rozbieżnych prototypów wśród członków kreatywnych społeczności zajmujących się innowacjami. Zobacz: „Inventing Future Health-Care Practice” w trzecim rozdziale książki The Surprising Power of Liberating Structures: Simple Rules to Unleash A Culture of Innovation (H. Lipmanowicz, K. McCandless).

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza oraz Keitha McCandlessa. Inspirowane June Holley.

Materiały dodatkowe

Powyżej: Impromptu Networking na powietrzu. Warsztaty w Kolorado