Przejdź do treści
Ikona pokazująca buchający ogień

Making Space with TRIZ

(Kreowanie przestrzeni z wykorzystaniem TRIZ)

Powstrzymaj bezproduktywne aktywności i zachowania, aby stworzyć przestrzeń dla innowacji (35 min)

Każdy akt tworzenia jest najpierw aktem niszczenia.

– Pablo Picasso

Co daje nam ta struktura? Pozwala przygotować przestrzeń dla innowacji poprzez wsparcie grupy w porzuceniu tego, co już wie (chociaż rzadko się do tego przyznaje), tego, co powstrzymuje ją przed osiągnięciem sukcesu oraz poprzez zaproszenie jej do kreatywnej destrukcji. TRIZ pozwala bezpiecznie zakwestionować „święte krowy” i wspiera wywrotowe myślenie. Pytanie: „Co musimy przestać robić, by zbliżyć się do najistotniejszego celu?” indukuje prawdziwie zabawne, acz jednocześnie odważne dyskusje. Dzięki temu że uczestnicy się śmieją, możemy dostrzec problemy, które dotychczas były tabu, i skonfrontować się z nimi. Wraz z kreatywną destrukcją pojawiają się możliwości tworzenia, a praca u podstaw i innowacja pędzą, by zapełnić pustkę. Fruuu!

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

Wykorzystaj ten trzystopniowy proces:

 • Stwórz listę wszystkiego, co pozwoli osiągnąć możliwie najgorszy rezultat dla obranej strategii postępowania czy też celu.
 • Przejdź listę punkt po punkcie i zadaj sobie pytanie: „Czy cokolwiek, co robimy w tej chwili, w jakikolwiek sposób to przypomina?”. Bądź całkowicie szczery, robiąc listę wszystkich nieproduktywnych aktywności/zajęć/procedur, które u siebie zauważasz.
 • Przejdź przez wszystkie punkty na drugiej liście i zdecyduj, jakie kroki pozwolą ci zaprzestać tego, co kieruje cię w stronę niechcianych rezultatów.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Nieograniczona liczba grup, od 4 do 7 krzeseł ustawionych wokół małych stołów (stoły opcjonalnie) 
 • Papier dla uczestników, by mogli notować.

3. Aktywność uczestników 

 • Wszyscy w grupie są zaangażowani. 
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • Grupy od 4 do 7 uczestników
 • Znajome zespoły lub wymieszane grupy

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Po wprowadzeniu odbywają się trzy 10-minutowe segmenty.
 • Przedstaw ideę TRIZ i zidentyfikuj jakiś niechciany rezultat. W razie potrzeby, poproś grupę o burzę mózgów i wybór jednego najbardziej niechcianego rezultatu. Czas: 5 min
 • Każda grupa wykorzystuje 1-2-4-All, by stworzyć listę wszystkiego, co jest w stanie zrobić, by osiągnąć jak najgorszy rezultat. Czas: 10 min
 • Każda grupa wykorzystuje 1-2-4-All, by stworzyć drugą listę rzeczy, które w rzeczywistości już robi, przypominających te z listy pierwszej. Czas: 10 min
 • Każda grupa wykorzystuje 1-2-4-All, by dla każdego punktu na drugiej liście, wyznaczyć kroki mające na celu powstrzymanie opisanych w nim aktywności/zajęć/zachowań. Czas: 10 min

Obejrzyj film, w którym Keith wykorzystuje TRIZ w CIMIT (Center for Integration of Medicine and Innovation Technology) w Bostonie. Grupa skupia się na ulepszeniu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez stworzenie przestrzeni dla innowacji. Każdy, jakże zabawny krok TRIZ jest zilustrowany: https://tiny.pl/7g76q (materiał w języku angielskim – przyp. tłum.).

Co można zyskać?

 • Stworzyć warunki do wypowiedzenia tego, co niewypowiedziane i do „wyjęcia trupów z szafy”.
 • Stworzyć przestrzeń dla innowacji.
 • Przygotować grunt dla kreatywnej destrukcji poprzez uczynienie najtrudniejszego zabawnym.
 • Budować zaufanie poprzez wspólne usuwanie barier.
 • TRIZ może być wykorzystany przed sesją tworzenia wizji lub zamiast niej.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Przystąpcie do TRIZ w duchu zabawy.
 • Nie akceptuj pomysłów na podejmowanie nowych i dodatkowych aktywności: upewnij się, że sugestie dotyczą zatrzymywania czynności i zachowań zamiast rozpoczynania kolejnych – na to ostatnie warto poczekać.
 • Zacznij z BARDZO niechcianym rezultatem; szybko potwierdź swoją sugestię z grupą.
 • Doglądaj grup, które się głośno śmieją oraz tych, które wyglądają na zagubione.
 • Daj grupom czas na zidentyfikowanie podobieństw w tym, co robią teraz, i eksplorację potencjalnych negatywnych konsekwencji takich działań.
 • Zadbaj o to, by w ćwiczeniu uczestniczyły osoby mogące być potencjalnie zaangażowane w zaprzestanie obecnych działań; zapytaj również: „Kto jeszcze powinien być włączony?”.
 • Poczyńcie realne decyzje, z czego zrezygnujecie (ponumerujcie swoje decyzje 1,2,3…) w formie „JA przestanę” i „MY przestaniemy”.

Modyfikacje struktury

 • Pójdź dalej z drugą i trzecią iteracją, by pogłębić zrozumienie niechcianych rezultatów.
 • Połącz rezultaty (kreatywna destrukcja) z szerokim przeglądem aktywności poprzez strukturę Ecocycle Planning.
 • Podzielcie się akcjami, następnie sięgnijcie głębiej, łącząc wyniki ze strukturami Troika Consulting, Wise Crowds czy Open Space Technology.

Przykłady zastosowań

 • W celu zapobiegnięcia szkód zadanych pacjentowi z powodu naruszeń bezpieczeństwa (np. zabieg operacyjny złej strony ciała, upadki pacjenta, błędy w administrowaniu lekami, zakażenia jatrogenne) z wszechstronnymi grupami (ang. cross-functional): „Co zrobić, by mieć pewność, że zawsze będziemy operować pacjenta po złej stronie?”.
 • Aby pomóc liderom instytucji zrozumieć, w jaki sposób przypadkiem wykluczają zróżnicowaną narrację: „Jak tworzyć polityki i praktyki, które działają tylko dla wybranej garstki ludzi?”.
 • Dla ekspertów z branży IT: „Jak upewnić się, że zbudujemy system, którego nikt nie będzie chciał używać?”.
 • Dla grup liderów: „Jak upewnić się, że będziemy robić te same rzeczy z tymi samymi ludźmi, domagając się odmiennych rezultatów?”.

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza oraz Keitha McCandlessa. Zainspirowane małym elementem rosyjskiego podejścia do inżynierii – Teoriya resheniya izobretatelskikh zadatch: https://pl.wikipedia.org/wiki/TRIZ.

Materiały dodatkowe

Poniżej: Materiały pomocne do wprowadzenia TRIZ

Film pokazujący zastosowanie TRIZ z liderami z branży opieki zdrowotnej podczas CIMIT w Bostonie. Ćwiczenie facylituje Keith – TRIZ: Unleashing Self-Organization: https://cimit.typepad.com/cimit_forum_blog/2008/12/triz-unleashing-selforganization.html (materiał w języku angielskim – przyp. tłum.).