Przejdź do treści
Rysunek ukazujący kulę bilardową oznaczoną numerem dziewięć oraz słowem "dlaczego"

Nine Whys

(Dziewięć razy „Dlaczego?”)

Zwiększ świadomość wspólnego celu (20 min)

Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo, przygotowali narzędzi, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.

– Antoine de Saint-Exupéry

Co daje nam ta struktura? W zadziwiająco prosty i błyskawiczny sposób, pomaga rozjaśnić każdej osobie lub grupie, gdzie leży prawdziwa istota jej pracy. Pozwala szybko odkryć brak porywającego celu w grupie i uchronić się przed niejasną motywacją do dalszego działania. Odkrywając wspólny i jednoznaczny cel, grupa poczuje więcej wolności i odpowiedzialności za swoją pracę. W ten właśnie sposób położy fundamenty pod rzetelne szerzenie innowacji.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zadaj pytanie: „Co robisz, gdy pracujesz nad… (tematem, który chcecie zgłębić)? Sporządź krótką listę aktywności”. Później zapytaj: „Dlaczego to dla ciebie ważne?”. Kontynuuj, pytając: „Dlaczego? (…) Dlaczego? (…) Dlaczego?”. Takie pytanie postaw do dziewięciu razy lub do momentu, w którym uczestnicy poczują, że odnaleźli prawdziwy cel swojej pracy.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Nieograniczona liczba grup 
 • Krzesła ustawione tak, by ułatwić wygodną komunikację w parach, twarzą w twarz.
 • Nie są potrzebne stoły ani inne wyposażenie.

3. Aktywność uczestników 

 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • Najpierw w parach, następnie w czwórkach, w końcu całą grupą – skorzystaj z 2-4-All (modyfikacja struktury 1-2-4-All).

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Każda osoba w parze przez 5 minut udziela wywiadu swojemu partnerowi. Zaczynają od: „Co robisz, gdy pracujesz nad…?”. Partner poszukuje głębszego sensu, delikatnie powtarzając pytanie: „Dlaczego jest to dla ciebie ważne?”. Po 5 minutach następuje zamiana ról. Czas: 10 min
 • Pary dobierają się w czwórki i dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem z drugą parą. Czas: 5 min
 • Zaproś całą grupę do wspólnej refleksji poprzez pytanie: „Jak nasze cele wpływają na kolejne kroki, które podejmiemy?”. Czas: 5 min

Kto ma cel, zniesie każdą drogę.

– Friedrich Nietzsche

Co można zyskać?

 • Odkryć to, co jest prawdziwie ważne dla członków grupy.
 • Przygotować grunt dla projektu, który będzie wdrożony.
 • Rozniecić organizacyjną dynamikę za pomocą pojawiających się historii.
 • Wygenerować niewielką liczbę klarownych odpowiedzi, które pomogą grupie szybciej ruszyć naprzód. 
 • Stworzyć podstawę do oceny promującej postęp.
 • Ustanowić kryteria określające grupę docelową.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Stwórz bezpieczną i zachęcającą przestrzeń; unikaj osądzania.
 • Bawcie się: na czas powtarzających się pytań „Dlaczego?” możesz zachęcić uczestników do rozbudzenia pokładów ciekawości ich wewnętrznego dziecka.
 • Nie ustawaj! Drąż głęboko, z pasją! Szukaj różnych sposobów na zadawanie pytań „Dlaczego?”. Możesz zapytać: „Co zmieniłoby się, gdyby spełniło się twoje aktualne marzenie?”.
 • Upewnij się, że zadajesz pytanie: „Dlaczego to jest dla CIEBIE ważne?”, zamiast pytać o znaczenie w szerokim rozumieniu bezosobowej organizacji czy systemu.
 • Podzielcie się różnorodnymi odpowiedziami i zastanówcie się nad widocznymi różnicami. Gdzie ujawnia się wspólny cel?
 • Jeżeli ktoś utknie, zadaj pytanie: „Czy przychodzi ci do głowy jakaś historia?”.
 • Zadbaj o dyskrecję w przypadku dzielenia się osobistymi historiami.
 • Zrób z Nine Whys rutynowe narzędzie do wyjaśniania wspólnych celów.

Modyfikacje struktury

 • Połącz Nine Whys z Appreciative Interviews. Zacznij od wywiadu, by później zapytać: „Dlaczego historia sukcesu, którą się podzieliłeś/podzieliłaś, jest dla ciebie ważna? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?”.
 • Zapytaj uczestników, czy udało im się znaleźć fundamentalny powód poświęcania czasu i pieniędzy dla omawianej pracy? Klarowny, osobisty powód i uzasadnienie społeczne może szybko pomóc w rozpowszechnieniu inicjatywy. Starajcie się wyłuskać jedno zdanie, które w zdecydowany sposób legitymizuje działania grupy: „Istniejemy, by…!” lub „Istniejemy, by powstrzymać…!”.
 • W kontekście biznesowym, zapytaj: „Dlaczego ludzie mieli ci zapłacić? Dlaczego przywódcy chcieli, żebyś prowadził/prowadziła swój biznes w ich kraju?”.
 • Po uzyskaniu jasności co do celu, zadaj 10 pytań „Jak?” – będzie to teraz o wiele łatwiejsze niż wcześniej.
 • Dobry cel nigdy nie jest zamknięty. Pozostaw go na tyle otwartym, by zachęcał innych do ich własnego wkładu; by wspólnie kształtowali najgłębsze potrzeby kierujące pracą.
 • Zapisuj odpowiedzi na kartkach samoprzylepnych. Numeruj je i przyklejaj na kartkę flipchart. Możesz układać odpowiedzi w trójkąt tak, by najbardziej ogólne znalazły się na górze a najbardziej szczegółowe na dole. Porównaj i podsumuj.
 • Zapytaj: „Dlaczego jest to ważne dla twojej społeczności? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?”.
 • Podczas webinaru użyj okna czatu, aby sformułować cel. Uczestnicy skupią się na pytaniach Nine Whys i podzielą się swoimi pomysłami na czacie.
 • Połącz strukturę z Purpose-To-Practice, Generative Relationships, Wise Crowds, What, So What, Now What?, i wieloma innymi.

Przykłady zastosowań

 • Do wypracowania wspólnego przekonującego celu przyświecającego uruchomieniu wspólnej inicjatywy badawczej. Quality Commons, badawcza sieć siedmiu przedstawicieli różnych obszarów sektora opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, użyła Nine Whys jako kroku w strukturze Purpose-To-Practice.
 • Jako wstęp do dowolnej sesji coachingu, włącznie ze strukturami Troika Consulting czy Wise Crowds.
 • By rozjaśnić powód wprowadzania na rynek nowego produktu.
 • W zakotwiczeniu każdego z elementów Design StoryBoards poprzez zapytanie: „Dlaczego ta aktywność lub element jest dla ciebie ważny? Co takiego dodaje do przepływu łączącego uczestników?”.
 • Dla ciebie, żebyś mógł/mogła rozjaśnić swój cel.

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Zainspirowane profesorem Geoffem Bellmanem – autorem i konsultantem.

Materiały dodatkowe

Poniżej: Materiały pomocnicze do wprowadzenia Nine Whys

Pytania o cel są podstawą, gdyż dokopują się do esencji najgłębszych potrzeb kierujących waszą pracą. Wygenerowanie niewielkiej liczby klarownych odpowiedzi może pomóc grupie szybciej ruszyć naprzód.