Przejdź do treści
Ikona obrazuje spiralę, na której znajduje się pięć punktów

Purpose-To-Practice, P2P

(Od celu do praktyki)

Zaprojektuj pięć kluczowych elementów prężnej i długotrwałej inicjatywy (2 godz.)

Nasze czasy naznaczone są prawdziwymi kryzysami. I chociaż chcielibyśmy, aby było inaczej, to wydaje się, że robienie tego, co robiliśmy zawsze, lecz z większym zaangażowaniem, nie zażegna ich.

Charles M. Johnston

Co daje nam ta struktura? Korzystając z niej na początku, interesariusze mogą wspólnie kształtować wszystkie elementy, które będą determinować powodzenie ich inicjatywy. Grupa zaczyna od wygenerowania wspólnego celu (Dlaczego praca jest ważna dla każdego uczestnika i większej społeczności?). Wszystkie dodatkowe elementy – zasady, uczestnicy, struktura i praktyki – mają pomóc w osiągnięciu celu. Tworząc te pięć elementów, uczestnicy odkrywają, jak kreatywnie dostosować i rozwijać się na drodze do sukcesu. W przypadku dużych inicjatyw, P2P umożliwia zaangażowanie dużej liczby interesariuszy w kształtowanie ich przyszłej inicjatywy.

Poniżej: Materiał prezentacyjny wykorzystywany przy wprowadzaniu P2P

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zaproś wszystkich lub większość zainteresowanych stron do udziału w projektowaniu ich nowej inicjatywy, do określenia jej pięciu zasadniczych elementów: celu, zasad, uczestników, struktury i praktyk.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Małe stoły oraz krzesła dla grup do 4 osób
 • Duża ściana z papierem flipchart do zapisywania rezultatów sesji dla każdego z pięciu elementów
 • Dla każdego uczestnika po 5 arkuszy roboczych, po jednym na każdy element

3. Aktywność uczestników 

 • Wszystkie osoby zainteresowane uruchomieniem inicjatywy są zaangażowane.
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu. 

4. Podział na grupy 

 • Wykorzystanie struktury 1-2-4-All
 • Cała grupa do sfinalizowania każdego elementu

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Przedstaw ideę P2P, pięć elementów i powiązane pytania, oraz rozdaj puste arkusze. Czas: 5 min
 • Aby wyjaśnić pierwszy element: Cel, zapytaj: „Dlaczego praca jest ważna dla ciebie i większej społeczności?”.
 • Użyj 1-2-4 (modyfikacja struktury 1-2-4-All), aby wygenerować indywidualne pomysły i historie dla Celu. Czas: 10 min
 • W grupach 4-osobowych porównuj, wyszukuj i wzmacniaj najlepsze pomysły. Czas: 10 min
 • W całej grupie integruj tematy i finalizuj pomysły na Cel. Czas: 10 min
 • Przejdź do pozostałych elementów P2P, po kolei, powtarzając trzy kroki 1-2-4-All. Przygotuj się na powrót do początku i w razie potrzeby poprawienie poprzednich elementów (spodziewaj się niechlujnej nieliniowości). Skorzystaj z poniższych pytań, aby poprowadzić rozwój czterech kolejnych elementów:
  • Zasady: „Jakich zasad musimy bezwzględnie przestrzegać, aby osiągnąć cel?”.
  • Uczestnicy: „Kto może przyczynić się do osiągnięcia naszego celu i musi zostać uwzględniony?”.
  • Struktura: „Jak musimy się zorganizować i podzielić kontrolą na poziomie mikro i makro, aby osiągnąć nasz cel?”.
  • Praktyki: „Co będziemy robić? Co zaoferujemy naszym użytkownikom/klientom i jak to zrobimy?”.
 • Po każdym etapie zapytaj: „Czy ten element rzucił światło na poprzednie elementy? Czy możemy je poprawić?”. Czas: 5 min
 • Po ukończeniu wszystkich elementów poproś uczestników o spojrzenie z dystansu na szkic pięciu elementów razem. Niech skorzystają ze struktury What, So What, Now What? w małych grupach, aby zrozumieli kolejne kroki i ułożyli je zgodnie z priorytetami. Czas: 15 min
 • Po uruchomieniu inicjatywy zaproś uczestników do cyklicznego przeglądania wypracowanych elementów struktury i dostosowywania ich, bazując na zdobywanym doświadczeniu.

Co można zyskać?

 • Zaangażować i skoncentrować wyobraźnię wszystkich na zaprojektowaniu wspólnej przyszłości dla uczestników.
 • Uniknąć „projektowania” w małej grupie ludzi lub w grupie samych ekspertów – za zamkniętymi drzwiami.
 • Połączyć wszystkie elementy potrzebne do rozpoczęcia i utrzymania zaangażowania, unikając zbytniej fragmentacji procesu.
 • Opracować innowacyjne strategie, które dzięki podzielaniu poczucia własności można szybko wdrożyć i rozpowszechnić.
 • Zwiększyć odporność grupy oraz jej zdolność do niepoddawania się zakłóceniom w oparciu o sprawiedliwy podział sił.
 • Zbudować potencjał grupy do szybkiego dostosowywania dowolnego elementu do zmieniających się okoliczności.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Stworzenie potężnego, niezwykle atrakcyjnego Celu jest najważniejszym krokiem. Możesz użyć struktur Nine Whys, Appreciative Interviews lub TRIZ, aby pogłębić rozmowę.
 • Cel może być wyrażony jako coś pozytywnego, co zamierzasz rozpocząć/stworzyć lub coś negatywnego, co zamierzasz zatrzymać.
 • Pracuj w szybkich cyklach, ponoś porażki, pracując iteracyjnie.
 • Może być potrzebnych wiele sesji rozłożonych na tygodnie lub nawet miesiące.
 • Element „Struktura” zazwyczaj wymaga największej wyobraźni i implikuje zmianę zarządzana od struktury hierarchicznej do bardziej rozproszonej. Korzystanie z metafor (np. Jak możemy uformować się w rozgwiazdę?) i form wizualnych może pomóc w opracowaniu kreatywnych pomysłów.
 • Zasady (to, co jest niezbędne do zrobienia oraz to, co jest niedopuszczalne) często są wypadkową doświadczeń zdobytych podczas pracy w danej dziedzinie (pozytywne, jak i negatywne).
 • Polegaj na małych grupach, które zdołają unieść ten ciężar i podtrzymać działanie inicjatywy.
 • Pilnuj, aby rundy odbywały się zgodnie z harmonogramem. W przypadku gdy potrzeba więcej czasu, wykonaj dwie rundy.
 • Możesz polegać zarówno na inspirujących, jak i rozpaczliwych doświadczeniach członków grupy.
 • Poproś uczestników, aby – wraz z rozwojem sytuacji – wykorzystywali swoją intuicję.

Modyfikacje struktury

 • Zacznij od 30-minutowego szybkiego cyklu obejmującego wszystkie pięć elementów, aby zilustrować potrzebę silnego i wyraźnego Celu: bez niego łatwo jest dostarczyć nie do końca przemyślany projekt.
 • Korzystanie z wizualizacji pomaga utrzymać uwagę i skupić się na rygorystycznym procesie projektowania.
 • Możesz dodać pytania, aby wzbogacić rozmowę na temat praktyk: „Co dzieje się wokół nas, co stwarza okazję? Co jest zagrożone, jeżeli nie podejmiemy ryzyka? Od czego zaczynamy, szczerze?”.
 • Jeżeli zintegrowanie wszystkich pięciu elementów projektu to zbyt wiele, po prostu wykonaj jeden lub dwa jego elementy, które wydają się najważniejsze.
 • Używaj pięciu pytań P2P rutynowo, jako łatwej listy kontrolnej dla małych projektów.
 • Stosuj z wirtualnymi grupami, zapraszając uczestników do odpowiedzi na pięć pytań z pomocą online’owej wersji techniki 1-2-All (modyfikacja struktury 1-2-4-All). Przeszukuj i sortuj odpowiedzi za pomocą tablicy i osoby grającej rolę „syntezatora”. Nie martw się o doskonałość w pierwszych rundach. Wirtualne rundy mogą pogłębiać lub uzupełniać bezpośrednią wymianę.
 • Użyj P2P, aby skonstruować znacznie dłuższą sesję projektową (np. wycofanie z planowania lub strategii).
 • Zaproś utalentowanych uczestników do zaangażowania się w poszczególne aktywności (np. zapisywanie, rysowanie, syntezowanie).

Przykłady zastosowań

 • Stosowane przez liderów ruchu dyskusyjnego Conversation Café
 • The Quality Commons, grupa naukowców z ośmiu systemów opieki zdrowotnej, wykorzystała P2P do pomyślnego utworzenia swojego konsorcjum.
 • Przechodząc przez pierwszy etap P2P, zespół zarządzający odkrył znacznie głębszy cel, niż się spodziewał. Nowy cel i wspólne doświadczenia zainspirowały zespół do przemyślenia modelu biznesowego.
 • Aby uruchomić grupy użytkowników Liberating Structures.
 • Zastosowane przez południowo-amerykański oddział korporacji w celu wprowadzenia nowej strategii biznesowej zorientowanej na klienta.

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Inspirowane przez Dee Hocka, autora książki Birth of the Chaordic Age.

Materiały dodatkowe

Poniżej: Wynik każdego z pięciu pytań P2P. Warsztaty w konsorcjum badawczym Quality Commons

Poniżej: Wizualizacja rezultatów sesji P2P autorstwa Tracy Kelly

Poniżej: P2P Keitha zrobione w celu zaprojektowania różnego rodzaju immersji Liberating Structures

Poniżej: Materiały z sesji P2P autorstwa grupy z Seattle praktykującej Liberating Structures (wykonane podczas 90-minutowego spotkania 22 osób). Ta praca prowadziła i trzymała grupę razem przez 3 lata.

Cel

Dlaczego ta praca jest ważna dla ciebie i większej społeczności?

Istniejemy, aby wynaleźć i ożywić nową formę organizacji poprzez rozmyślanie, praktykowanie i bawienie się.

Zasady

Zasady (co jest niezbędne a co niedopuszczalne), których musimy przestrzegać, aby osiągnąć nasz cel.

 1. Użytkownicy muszą podzielać poczucie własności i odpowiedzialność za grupę.
 2. Użytkownicy muszą być gotowi na to, co niespodziewane, dostosowując się do pojawiających się szans i odkryć.
 3. Użytkownicy muszą zachować przejrzystość i respektować zasady Creative Commons.
 4. Użytkownicy muszą zachować „skupienie na rozwiązaniach” dla działań grupowych.
 5. Użytkownicy nie mogą nadmiernie skupiać się na sprawach organizacyjnych.
 6. Użytkownicy muszą być otwarci i stale zapraszać nowych członków grupy.

Uczestnicy

Kogo należy uwzględnić, aby osiągnąć nasz cel?

 • Członkowie grupy podstawowej (biorący odpowiedzialność za organizowanie zajęć)
 • Szersza społeczność użytkowników Liberating Structures (lokalni, regionalni, krajowi, międzynarodowi użytkownicy biorący udział w zajęciach)
 • Nowicjusze i nowi użytkownicy (osoby zaproszone do przyłączenia się do zajęć przez użytkowników Liberating Structures)
 • Wpływowi eksperci i znani liderzy nieużywający Liberating Structures

Struktura

Jak będziemy się organizować i dzielić kontrolą na poziomie mikro i makro, w dążeniu do celu?

Fisher i Keith będą na razie koordynować działania administracyjne (np. MeetUp i MailChimp, aby ogłaszać spotkania). Kierowanie spotkaniami będzie rotacyjne między członkami grupy użytkowników.

Praktyki

Co zrobimy? Co zaoferujemy naszym użytkownikom/klientom i jak to zrobimy?

Istnieją cztery praktyki:

 • Co miesiąc w jeden wieczór osobiście w Seattle z wykorzystaniem Liberating Structures do dalszego uczenia się
 • Okazjonalne wirtualne spotkania, które obejmują międzynarodowych użytkowników i projekty specjalne.
 • Coroczna impreza Chautauqua/Open Space
 • Liberating Structures w modelu Community Consulting, aby pomóc nowym użytkownikom uzyskać doświadczenie przy złożonych wyzwaniach (usługi oferowane są organizacjom po niskich lub zerowych kosztach, z udziałem doświadczonego konsultanta Liberating Structures i zespołu mniej doświadczonych osób, które chcą się uczyć).