Przejdź do treści
Obrazek ukazujący dwie pary śladów butów narysowanych na ziemi, wraz z przypisanymi im numerami wskazującymi sekwencję kroków

Shift & Share

(Podziel się i przejdź dalej)

Rozpowszechnij dobre pomysły i nawiąż nieformalne kontakty z innowatorami (90 min)

Co daje nam ta struktura? Pozwala szybko i efektywnie ujawnić dobre pomysły lub użyteczne schematy działania, które są ukryte wewnątrz grupy, organizacji lub społeczności. Shift & Share umożliwia rezygnację z przydługich prezentacji na forum dużej grupy na rzecz kilku zwięzłych opisów tworzonych symultanicznie w małych grupach. Kilka osób ustawia stacje, przy których w ciągu kilku minut uczestnicy dzielą się esencją swoich innowacji mogących mieć jakąś wartość dla innych. Gdy małe grupy przemieszczają się od jednej stacji do kolejnej, mogą w łatwy sposób nawiązać interakcję z innowatorem, szybko dowiedzieć się, gdzie i jak użyte zostały nowe pomysły, i jak mogą być one zaadaptowane do ich własnych potrzeb. Innowatorzy uczą się w toku powtarzania, a grupy mogą w prosty sposób uchwycić szanse na kreatywne łączenie pomysłów.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zaproś uczestników do odwiedzenia kilku innowatorów, którzy podzielą się czymś nowym lub wykonywanym oryginalnym działaniem, które może być dla uczestników wartościowe.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Duża przestrzeń, gdzie można ustawić 5 do 8 stacji wystarczająco oddalonych od siebie, aby uczestnicy nie przeszkadzali sobie nawzajem.
 • Odpowiednia liczba krzeseł, aby pomieścić małe grupy przy każdej stacji.
 • Przestrzeń do prezentacji, w razie potrzeby

3. Aktywność uczestników 

 • Kilku członków grupy, prezenterów, dzieli się swoją pracą.
 • Pozostali, w małych grupach, mają równe szanse na uczestnictwo i wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • Prezenterzy ustawiają swoje stacje.
 • Cała grupa jest podzielona na równe, małe grupy, adekwatne do liczby prezenterów, np. 7 małych grup, jeśli jest 7 prezenterów.
 • Grupy zostają razem w trakcie przechodzenia pomiędzy stacjami.

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Opisz proces: wyjaśnij, że małe grupy będą przechodzić od stacji do stacji na 10-minutową prezentację i zwięzłe pytania oraz informację zwrotną. Jeśli wcześniej nie zostało to zrobione, wybierzcie 3 do 7 prezenterów stacji (na ten moment mogą to być ochotnicy). Utwórzcie małe grupy odpowiadające liczbie prezenterów.
 • Każda z małych grup rozchodzi się do innej stacji, gdzie prezenterzy prowadzą swoje sesje (powtarzają je do 7 razy, każdej przychodzącej grupie). Czas: 10 minut na stację/sesję
 • Uczestnicy zadają pytania i dają prezenterowi informację zwrotną. Czas: 2 minuty na stację/sesję
 • Małe grupy przechodzą do następnej stacji. Czas: 1 minuta na przejście
 • Powtarzaj do momentu, aż wszystkie grupy odwiedzą każdą ze stacji.
 • Czas potrzebny na odwiedzenie 6 stacji to około 90 min

Co można zyskać?

 • Szybko podzielić się pomysłami i innowacjami.
 • Wesprzeć ludzi w uświadomieniu sobie, że mają potencjał do wprowadzania innowacji.
 • Zbudować zaufanie między uczestnikami i wprowadzić kulturę organizacyjną opartą na praktyce.
 • Ujawnić, że wysoce zhierarchizowana i sformalizowana kultura organizacyjna może utrudniać odkrycie wkładu innowatorów z „pierwszej linii”.
 • Szybko dać uczestnikom wgląd w możliwości stojące za innowacjami.
 • Zapoznać się z oddolnymi i pobocznymi innowacjami, i wyeksponować je.
 • Zachęcić do pozytywnego współzawodnictwa, łączenia sił i współpracy.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Wybieraj prezenterów poprzez zgłębienie się w nieformalne sieci społecznościowe (w tym podejściu umiejętności prezentacji i charyzma są mniej istotne niż treść).
 • Trzymaj się ściśle harmonogramu: używaj głośnego dźwięku lub dzwonków do sygnalizowania zmiany stacji.
 • Jeśli to możliwe, przygotuj prezenterów: 10 minut prezentacji mija bardzo szybko.
 • Zachęć prezenterów do opowiedzenia historii, które pomogą odbiorcom zrozumieć zależności pomiędzy małą zmianą w zachowaniu a dużą zmianą w wartościach lub zmianie alokacji zasobów, lub obu.
 • Zaproś prezenterów do wsparcia swoich prezentacji przykładami i przedmiotami, które uczestnicy mogą zobaczyć i dotknąć.
 • Zachęć prezenterów, aby pobudzili i zaangażowali wyobraźnię odbiorców.
 • Zaufaj, że ludzie będą dążyć do zdobycia większej ilości informacji, jeśli tylko będą zainteresowani.

Modyfikacje struktury

 • Zaproś wędrujące grupy, aby użyły What, So What, Now What? do podsumowania swoich doświadczeń.
 • Podobnie jak podczas PechaKucha Night (wieczory kreatywnej prezentacji multimedialnej – przyp tłum.), zadbaj o przekąski i napoje przy każdej stacji.
 • Skróć czas prezentacji do 8 minut.
 • Nie narzucaj z góry przynależności do grup; w zamian pozwól na swobodne łączenie się w zespoły za pomocą struktury Open Space Technology (jednostki korzystają z prawa dwóch stóp, aby być tam, gdzie jest dla nich coś interesującego lub gdzie czegoś się uczą).
 • Jeśli robisz drugą rundę, pozostaw kilka stacji wolnych dla improwizowanych prezentacji.
 • Załóż wirtualne grupy poprzez utworzenie serii czatów. W ten sposób grupy mogą dokonać selekcji sesji, w których chcą uczestniczyć.
 • Aby uzyskać więcej inspiracji na modyfikacje prezentowanych pomysłów, połącz  strukturę z Improv Prototyping.

Przykłady zastosowań

 • Do wprowadzenia nowych członków konsorcjum badawczego w całe spektrum innowacji w społeczności
 • Do zaprezentowania aplikacji technologicznych na konferencji, mieszania prezenterów z danego obszaru działalności z dostawcami komercyjnymi
 • Do wyróżnienia programów i ludzi z dwóch niezależnych organizacji łączonych w jedną

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Zainspirowane Chrisem McCarthym i „Innovation Learning Network”.

Materiały dodatkowe

Poniżej: Materiały z prezentacji wprowadzającej do Shift & Share

Poniżej: Grupa zebrana na 8-minutową prezentację Shift & Share. Warsztaty w Seattle