Przejdź do treści
Ikona obrazuje trzy osoby wewnątrz okręgu oraz pięć osób stojących na okręgu w równych odstępach od siebie

Social Network Webbing

(Budowanie sieci społecznej)

Zbuduj nieformalne relacje i zdecyduj, jak wzmocnić sieć kontaktów, aby osiągnąć cel (60 min)

Nic nie ewoluuje ani nie przetrwa samo. Życie ewoluuje poprzez relacje i sieci kontaktów… zmontowane od podstaw w oparciu o proste zasady organizacji i komunikacji.

Kevin Kelly

Co daje nam ta struktura? W szybki sposób unaocznia całej grupie, jaki potencjał drzemie w ich istniejącej sieci relacji i jakie kroki należy podjąć, aby wykorzystać te zasoby. Struktura ułatwia nawiązywanie nowych znajomości i umacnianie tych już istniejących. Podejście angażujące sprawia, że ​​sieć kontaktów jest dostępna i czytelna dla wszystkich jednocześnie. Zachęca uczestników do samodzielnego budowania potężnych sieci kontaktów zamiast relacji opartych na strukturze hierarchicznej. Nieformalne lub luźne kontakty nawet ze znajomymi twoich znajomych mogą okazać się istotne i mieć ogromny wpływ na rozwój, bez szczególnego planowania i inwestowania.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zaproś członków grupy mającej wspólny cel, aby stworzyli mapę swoich kontaktów i zdecydowali, jak ją rozwinąć i wzmocnić.
 • Poproś ich, aby wymienili osoby, z którymi obecnie pracują, oraz te, które chcieliby uwzględnić w przyszłości (osoby o mocy sprawczej lub wiedzy fachowej, których potrzebują, aby osiągnąć swój cel).
 • Zaproś ich do budowania sieci kontaktów, aby zrobili postęp w realizacji celu.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Długa ściana wyklejona papierem, po którym można pisać. 
 • Karteczki samoprzylepne (5×5 cm) w co najmniej ośmiu kolorach  
 • Czarne flamastry (np. Sharpies)

3. Aktywność uczestników 

 • Wszyscy zaangażowani w podstawowy zespół roboczy lub planistyczny mogą uczestniczyć.
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na wniesienie swojego wkładu.

4. Podział na grupy 

 • Struktura 1-2-4-All do wygenerowania nazw wszystkich grup zaangażowanych w cel. 
 • Wszyscy współpracują nad znalezieniem nazwisk osób w sieci i zbudowaniem mapy. 

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Stwórz legendę wszystkich grup w sieci kontaktów, potrzebnych do realizacji celu, i przypisz każdej grupie kolor karteczki lub symbol. Czas: 5 min
 • Każdy członek grupy pisze swoje imię na karteczce. Poproś o przyklejenie karteczek z imionami w centralnej części ściany przy danej grupie. Czas: 5 min
 • Zapytaj wszystkich członków kluczowych grup: „Jakie znacie inne osoby aktywne w tej dziedzinie?”. Poproś uczestników o wpisanie nazwisk na karteczki. Następnie poproś o rozmieszczenie karteczek z nazwiskami, bazując na stopniu znajomości danej osoby (stopień 1 – znam tę osobę, stopień 2 – osoba, którą znam, zna tę osobę, itd.) z członkiem kluczowej grupy. Czas: 10 min
 • Zapytaj wszystkich członków kluczowych grup: „Kogo jeszcze chciałbyś uwzględnić w tej pracy?”. Zaproś uczestników do burzy mózgów i wypisania kolejnych osób, które chcieliby uwzględnić. Poproś o stworzenie karteczkowej mapy z główną i peryferyjną strukturą (odzwierciedlającą faktyczną i pożądaną lokalizację uczestników). Osoby w tej grupie mogą być znajomymi znajomych. W miarę rozrostu mapy sieci kontaktów, mogą być potrzebne nowe kategorie legendy i kolory karteczek. Czas: 10 min
 • Poproś grupę o spojrzenie z dystansu i zapytaj: „Kto zna kogo? Kto ma wpływy i wiedzę fachową? Kto może zahamować postęp? Kto może przyspieszyć postęp?” Poproś o zilustrowanie odpowiedzi łączącymi liniami. Czas: 15 min
 • Poproś grupę, aby opracowała strategie: 1) zapraszania, przyciągania i „wplatania” nowych osób w ich pracę, 2) obchodzenia blokad oraz 3) pobudzania postępu. Czas: 10 min

Co można zyskać?

 • Uchwycić nieformalne kontakty, które mają pośredni, acz silny wpływ na zachowania i rezultaty.
 • Rozpowszechnić wiedzę i innowację na dużą skalę, wykraczając poza granice – w obrębie organizacji i poza nią.
 • Rozwinąć indywidualne poczucie odpowiedzialności i przywództwa w zakresie zmian.
 • Pomóc zobaczyć połączenia i „martwe punkty”.
 • Pomóc w samoorganizacji i budowaniu grup bardziej odpornych i zdolnych do niepoddawania się zakłóceniom.
 • Wygenerować pozytywne nastawienie do ewentualnej zmiany. 
 • Działać bez dużych budżetów i obszernego planowania dzięki nieformalnym sieciom społecznościowym i zapraszaniu innych do współpracy.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Poproś grupę, aby zaczęła od opracowania sieci kontaktów mających moc sprawczą. Następnie niech grupa uzupełni sieć nazwiskami osób, które mogą wygenerować pomysły i wpłynąć na ich realizację – będą to często znajomi naszych znajomych, z których pomocy można skorzystać.
 • Zachęć uczestników do odważnych marzeń i aby rozważyli, kogo chcą dodać do grupy w przyszłości.
 • Nie umieszczaj więcej niż 10 funkcji lub odrębnych grup w legendzie: robi się to zbyt mylące!
 • Jeśli to możliwe, zapisuj imiona i nazwiska zamiast pozycji/tytułów.
 • Podczas łączenia ludzi w sieć, powiedz członkom grupy, aby myśleli na małą skalę (np. pary, małe grupy zainteresowań).
 • Dowiedz się więcej od współzałożycielki „Smart Networks”, June Holley, na stronie: www.networkweaver.com (materiał w języku angielskim – przyp. tłum.).

Modyfikacje struktury

 • Często wracaj do map: aktualizuj aktualnie zaangażowanych oraz wzorce rozwoju mapy.
 • Tworzenie wirtualnych map sieci kontaktów pozwala na wizualizowanie dużej liczby danych i generowanie metryk.
 • Połącz sesję Social Network Webbing z dalszymi działaniami, np. używając 15% Solutions, Design StoryBoards, 1-2-4-All.

Przykłady zastosowań

 • Zespół szpitalny wykorzystał strukturę w celu zaangażowania wszystkich w zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji.
 • Grupa trenerów Lean wykorzystała strukturę w celu nieformalnego rozpowszechniania umiejętności i metod wśród pracowników pierwszej linii.
 • Dla menedżerów średniego szczebla w organizacji finansowej w celu opracowania prototypów i wprowadzenia nowych produktów na wiele rynków
 • Dla liderów władz lokalnych w celu wytłumaczenia wpływu przepisów na codzienną pracę w różnych środowiskach
 • W celu poszerzenia zasięgu nowej technologii, pierwsi użytkownicy przeanalizowali swoją sieć kontaktów, aby zidentyfikować kolejnych potencjalnych użytkowników.

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Inspirowane pracą June Holley.

Materiały dodatkowe

Poniżej: Materiały prezentacyjne, których używamy do przedstawienia Social Network Webbing. Materiały zawierają mapę relacji stworzoną w celu poprawy bezpieczeństwa.

Powyżej: Zespół rozpoczynający pracę nad swoją mapą kontaktów. Warsztaty w Austin, Texas