Przejdź do treści
Ikona pokazująca trzy odmienne osoby trzymające się za ręce w geście wzajemnego wsparcia

Troika Consulting

(Trójkąt wsparcia)

Otrzymaj szybko realną i kreatywną pomoc od kolegów (30 min)

Słuchanie jest trudne, bo wymaga od nas dużej stabilności wewnętrznej, dzięki której nie potrzebujemy udowadniać sobie nic przemówieniami, argumentami, oświadczeniami czy deklaracjami. Prawdziwi słuchacze nie mają potrzeby podkreślania swojej obecności. Mogą nieskrępowanie przyjmować i akceptować.

Henri Nouwen

Co daje nam ta struktura? Pomaga ludziom uzyskać wgląd w problemy, z którymi się stykają, i skorzystać z rad osób będących obok, aby te problemy rozwiązać. W trakcie krótkich „konsultacji” uczestnicy proszą o pomoc i natychmiast otrzymują porady od dwóch innych osób. Coaching grupowy (ang. peer-to-peer coaching) pomaga odkrywać proste rozwiązania, dostrzegać wzorce i udoskonalać pomysły. Jest to łatwy i skuteczny sposób na budowanie wsparcia poza formalnymi relacjami służbowymi. Troika Consulting pomoże wszystkim, którzy chcą otrzymać pomoc od współpracowników i znajomych.

Pięć elementów struktury (Minimalne ramy)

1. Zaproszenie uczestników

 • Zaproś grupę do odpowiedzi na dwa pytania: „Jakie wyzwanie masz przed sobą?” oraz „Jakiej pomocy potrzebujesz?”.

2. Zaaranżowanie przestrzeni i potrzebne materiały

 • Nieograniczona liczba małych grup 
 • Po trzy krzesła „kolano przy kolanie”, w okręgu. Bez stołu!

3. Aktywność uczestników 

 • W każdej rundzie jeden uczestnik jest „klientem” a pozostali „konsultantami”.
 • Wszyscy mają jednakowe szanse na otrzymanie i zaoferowanie coachingu.

4. Podział na grupy 

 • Trzyosobowe grupy
 • Uczestnicy ze odrębnych środowisk i specjalizacji pozwolą uzyskać najlepsze rezultaty.

5. Instrukcja „krok po kroku” i ramy czasowe

 • Zaproś uczestników do zastanowienia się nad pytaniem (wyzwaniem i potrzebną pomocą), które chcą zadać, gdy będą w roli klienta. Czas: 1 min
 • Pierwsza osoba w grupie wcielająca się w rolę klienta zadaje pytanie. Czas: 1-2 min
 • Konsultanci zadają pytania uzupełniające, przybliżające sytuację. Czas: 1-2 min
 • Klient odwraca się o 180 stopni, tak aby siedzieć plecami do konsultantów.
 • Konsultanci generują pomysły, sugestie i porady coachingowe. Czas: 4-5 min
 • Klient odwraca się twarzą do konsultantów i dzieli się tym, co było dla niego najbardziej wartościowe. Czas: 1-2 min
 • Osoby zamieniają się rolami i powtarzają kroki.

Co można zyskać?

 • Udoskonalić swoje umiejętności proszenia o pomoc.
 • Nauczyć się formułować problemy i wyzwania w przejrzysty sposób.
 • Udoskonalić swoje umiejętności słuchania i konsultacji.
 • Wykształcić umiejętność pracy między dyscyplinami i silosami.
 • Zbudować zaufanie w grupie poprzez wzajemne wsparcie.
 • Wspierać umiejętność samoorganizacji w grupie.
 • Stworzyć warunki do wygenerowania rozwiązań, które wcześniej nie były oczywiste.

Podpowiedzi dla prowadzącego

 • Poproś uczestników o połączenie się w grupy ze zróżnicowanymi rolami/funkcjami.
 • Zasugeruj, aby uczestnicy pilnowali siebie nawzajem przed wpadaniem w pułapki (np. przed pochopnym wyciąganiem wniosków).
 • Poproś uczestników o zwracanie uwagi na schematy dotyczące udzielanej pomocy. Idealnym rozwiązaniem jest delikatnie prowokować pytaniem: „Co widzisz, czego oni, twoim zdaniem, nie dostrzegli?”.
 • Powiedz uczestnikom, aby podejmowali ryzyko, przy jednoczesnym zachowaniu empatii. 
 • Jeśli pierwsza runda coachingu nie będzie wystarczająco wydajna, zróbcie kolejną.
 • Pamiętaj, że dwie rundy po 10 minut na klienta są bardziej efektywne niż jedna 20-minutowa.
 • Zadbaj o bezpieczną przestrzeń: jeśli dzielisz się jakimiś historiami, rób to rozsądnie.
 • Pytania skłaniające do autorefleksji i korekty własnych zachowań są często bardziej skuteczne niż porada zawierająca konkretne rozwiązanie. 
 • Poproś klientów, aby byli skoncentrowani i otwarci na autorefleksję. Zapytaj ich: „Co tu się dzieje? Jak odczuwasz to, co się tu dzieje?”.
 • Uczyń z Troika Consulting rutynową praktykę na spotkaniach i konferencjach.

Modyfikacje struktury

 • Łącz z 15% Solutions: każdy klient dzieli się swoim 15% rozwiązania, gdy prosi o coaching.
 • Prośba do klienta o odwrócenie się plecami do konsultantów po zadaniu pytania i doprecyzowaniu wyzwania wzmaga ciekawość, podnosi poziom słuchania, zwiększa empatię i chęć podejmowania ryzyka. Alternatywą jest nieodwracanie się klienta, co też jest opcją, którą możesz przetestować.
 • Ogranicz coaching do generowania pytań rozjaśniających wyzwanie: bez dawania rad.
 • Łącz ze strukturami Helping Heuristics lub Heard, Seen, Respected czy Nine Whys.

Przykłady zastosowań

 • Na początek i koniec spotkań zespołów
 • Po prezentacji, aby dać uczestnikom czas na sformułowanie i wybranie właściwych rozwiązań.
 • Dla uczniów, aby mogli pomagać sobie nawzajem i promować wzajemne uczenie się wśród rówieśników (ang. peer-to-peer learning). 
 • W trakcie konferencji i spotkań dużych grup
 • Jako oddolna praktyka w grupie.

Źródło

Liberating Structures opracowane przez Henriego Lipmanowicza oraz Keitha McCandlessa. Zainspirowane przez profesora Garetha Morgana.

Materiały dodatkowe

Poniżej: Materiał, który może pomóc przy wprowadzaniu Troika Consulting.